Skip to main content

Přinášíme vám shrnutí naší celoroční činnosti za rok 2019.

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé.
Po roce vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže.
Rok 2019 byl rokem poklidným, bez větších výkyvů v naší běžné činnosti.
V únoru jsme oslavili 20. narozeniny prosetického střediska, připravovali jsme pravidelný program v Proseticích i Trnovanech, věnovali jsme se sociální práci pro děti, mládež a rodiny. Ke sportovním aktivitám jsme nově využívali i pronajatý bývalý fitness v Proseticích.
Největší radost nám dělal zájem o nové Programy pro školy, které se věnují preventivním aktivitám na zlepšení vztahů ve třídách, bezpečnosti dětí na internetu a teambuildingům pro učitele.
V závěru roku se nám (Salesiánské provincii, která je naším zřizovatelem) podařilo získat budovu v Hlávkově ulici. Tu chceme proměnit v Živý dům, kam by se v budoucnu měli přestěhovat tepličtí salesiáni i trnovanské středisko. Je tedy před námi spousta práce, ale za námi i spousta dobrého pro město Teplice.
Vraťte se s námi na těchto stránkách do loňského roku…
Ze srdce děkuji za práci našich dobrovolníků i zaměstnanců a za finanční
i hmotnou pomoc, které se nám dostalo a které si velmi vážím.
Těší mě, že naše práce propojuje a pomáhá.

Vendulka Drobná, DiS., ředitelka SSŠT