Skip to main content

Přinášíme vám shrnutí naší celoroční činnosti.

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé. 
Po roce vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže. 
Rok 2020 byl rokem mnoha změn v naší organizaci. Do portfolia naší činnosti přibylo několik týmů, které se podílí na přípravě Živého domu – technický, fundraisingový, PR, poradní i duchovní. Naším cílem je vybudovat kvalitní a stabilní zázemí pro všechny programy a zachránit starou budovu v Teplicích. 
Minulý rok přicházela vládní nařízení v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19, která s sebou nesla mnoho opatření, mezi které také patřil zákaz činnosti. I přesto jsme hledali nové cesty a možnosti, jak podpořit naše klienty. Žádný z našich zaměstnanců nezůstal stát se založenýma rukama, ale všichni se aktivně zapojovali do dobrovolnických činností. Pedagogové průběžně individuálně doučovali děti, pomáhali Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, v nemocnici, v domově důchodců a zajišťovali nákupy seniorům v domácnostech. S dětmi jsme komunikovali přes sociální sítě, distribuovali jsme telefony, tablety a počítače do některých rodin, včetně technické podpory.
K výraznému omezení činnosti došlo v programu Podaná ruka, ale v této službě byla pomoc obzvlášť potřebná, protože se nacházelo mnoho rodin v nouzi, zejména rodin samoživitelů s dětmi, kteří ztratili práci. Realizovali jsme sbírky pro konkrétní rodiny včetně potravinové pomoci. 
V prosinci jsme registrovali veřejnou sbírku pro Živý dům. V průběhu příštích čtyř let potřebujeme získat pro Živý dům 20 000 000Kč. Před námi je spousta práce, ale za námi i spousta dobrého pro město Teplice, proto věříme, že se dárci a partneři k Živému domu přidají. 
Vraťte se s námi na těchto stránkách do loňského roku… 
Ze srdce děkuji za práci našich dobrovolníků a zaměstnanců, za finanční i hmotnou pomoc, které se nám dostalo a které si vážím. 
Těší mě, že naše práce propojuje a pomáhá.

Vendulka Drobná, ředitelka SSŠT