Skip to main content

Středisko Prosetice

Kroužky jsou v plném proudu a plánují se další akce. Otevřeli jsme pro děti nově kroužek fotbalu, který probíhá každou středu od 18 do 20 hodin a zatím se těší velkému zájmu. V neděli 10. října jsme se společně s mládeží byli podívat v teplickém kulturním domě na Šanci – veletrh vzdělávání. Nejen děti, ale i my – vedoucí jsme si udělali přehled o tom, jaké střední školy Teplice a jejich okolí nabízí. Chceme i nadále pomáhat žákům posledních ročníků ZŠ s výběrem a nasměrováním k dalšímu studiu.

Kromě kroužků v tomto měsíci proběhnou například i podzimní prázdniny, a to hned ve dvou verzích. Jedna akce bude společná pro děti z obou středisek a druhá bude jen pro naše „žluté“ – tedy pro mládež od 13 let. Ohledně dalších akcí doporučujeme sledovat naše facebookovéinstagramové stránky @salesiani.prosetice.

Od září se také opět rozjely programy pro školy Animo. Je o ně velký zájem. Prozatím proběhlo 9 programů pro 9 tříd základních škol. Kalendář na další programy je naplněný až do února 2022, a to nás moc těší. Nově jsme zřídili také kroužek Klíček pro mladší děti ve věku 3–8 let. Probíhá každé pondělí a středu od 16 do 17 hodin v budově sociálně aktivizačních služeb v Plynárenské ulici v Proseticích. Tento kroužek je financován z nadace České spořitelny ve spolupráci s Platformou pro včasnou péči.

Středisko Trnovany

Ve středisku společně s dětmi vzpomínáme na konec září 2020, kdy jsme museli kvůli pandemii a opatřením zavřít středisko. Tehdy jsme ještě netušili, že zavření budeme (až na kratičký předvánoční provoz) téměř celý školní rok. O to víc si všichni vážíme, že můžeme konat veškeré volnočasové aktivity a aktuální opatření nás nijak neomezují.

Vedoucí vyrazili se svou Kreativní dílnou na akci Barevná planeta do Ústí nad Labem. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Snaží se tak eliminovat možný pocit ohrožení ze ztráty vlastní identity a kultury občanů ČR a naopak ukázat možnosti vzájemného obohacení a vzdělání, a tím i nenásilného sblížení, porozumění a tolerance mezi jednotlivými etniky. Pro všechny návštěvníky, kteří na festival vyrazili v doprovodu dětí, byl připraven stánek s tvořivými aktivitami.

Jako každý rok, i letos proběhla přespávačka Ukliďme Česko, která byla nejen pro děti z Maršovské, ale také pro děti z Prosetic. Děti se na akci dozvěděly mnoho zajímavých informací o třídění a zpracovávání odpadu, uklidily v rámci toho projektu přilehlé dětské hřiště a na závěr vyrazili na Sousedskou grilovačku, která ve stejném termínu probíhala u Živého domu.

Grilovačka u Živého domu letos nebyla jen o grilování. Během akce byla možnost nahlédnout do již vyklizeného Živého domu ještě předtím, než v něm začnou probíhat první stavební práce a započne v něm tak fakticky rekonstrukce. Zároveň přálo počasí, a tak byly na zahradě připraveny výtvarné aktivity pro rodiče s dětmi včetně malování na obličej.

Poprvé v tomto roce také proběhl kroužek Plavání v Aquacentru Teplice. Má ho letos na starosti vedoucí Maruška společně s Míšou a dobrovolníkem Vláďou.

Eliška Fialová