Skip to main content

Čtyři šanovské zvony o celkové hmotnosti 3,3 tuny odlila v 80. letech 19. století dílna Petra Hilzera ve vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt). O významu této dílny svědčí titul, který hrdě nesla – k.k. Hofglockengießer, tedy c. k. dvorní zvonařství. Dne 30. srpna 1888 navštívil Teplice litoměřický biskup Schöbel za účelem jejich posvěcení. Ještě téhož dne byly zvony zavěšeny na věž.

Největší toho dne posvěcený zvon (1150 kg) byl pojmenován po manželce knížete Edmunda, Elisabeth Alexandrine († 1878). Druhý zvon (950 kg) nesl jméno samotného knížete Edmunda Clary-Aldringena z titulu presidenta výboru pro stavbu šanovského kostela sv. Alžběty. Třetí zvon (550 kg) byl pojmenován po Felicii Sidonii Salm-Reifferscheidt (sestře knížete Edmunda Clary-Aldringena). Tyto zvony byly za I. světové války zrekvírovány.

Na věži se do dnešních dnů zachoval pouze jediný, nejmenší ze zvonů (250 kg). Je věnován památce Roberta Salm-Reifferscheidta (1804–1875), který byl manželem výše zmíněné Felicie Sidonie. Zvony v kostele sv. Alžběty jsou tak vzpomínkou sourozenců, kteří oba ovdověli, na jejich protějšky. Zvon o hmotnosti 250 kg s dolním průměrem 71 cm nese na své severní straně nápis psaný v němčině frakturou; zde jeho překlad: Památce ušlechtilého dárce / zesnulé jeho Osvícenosti vysoce urozeného / pána Roberta Antona starohraběte Salm-Reifferscheidta / věnováno městskou obcí Šanov. Na obtížně přístupné jižní straně se pak nachází informace o zvonaři (zmíněny již výše).

Informace o dochovaném zvonu je pro nás nová. Dosud jsme totiž předpokládali, že všechny původní zvony byly zrekvírovány za I. světové války a že tento zvon pochází až z druhé várky, pořízené v roce 1923. Tehdy byly pořízeny tři nové zvony, které zřejmě odlil Richard Herold z Chomutova. Ty tak doplnily místo po svých zabavených předchůdcích; tudíž až do II. světové války byl fond šanovských zvonů opět kompletní. Poté byly Heroldovy zvony zrekvírovány a zůstal zase jen původní Hilzerův zvon.

Vojtěch Šafránek

Zdroje:

Glockenweihe in Schönau. Teplitz-Schönauer Anzeiger. 29. 8. 1888, 28(70), 4.

Glockenweihe in Schönau. Teplitz-Schönauer Anzeiger. 1. 9. 1888, 28(71), 4.

SÁBO, Lukáš. Zvony okresu Teplice. Praha, 2002, 72 s. Seminární práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Petr Vorel.