Skip to main content

Programy pro školy jsou v nabídce Salesiánského střediska od roku 2018. Za dobu, po kterou programy fungují prošly již několika změnami. Popovídali jsme si s lektorkou programů Adélou o tom, co vše se za službou Animo- programy pro školy skrývá.

Animo je vskutku zajímavý název služby, jak jste k němu přišli?

Název Animo vznikl podle motta Dona Bosca „Da mihi animas, cetera tolle„(česky Dej mi duše, ostatní si vezmi), slovo animo znamená duše, ale také dobrá nálada, což je naším cílem – podpořit duševní pohodu dětí ve školách formou herních aktivit a zábavy.

Co vlastně je služba ANIMO- programy pro školy?

Animo je služba, díky které můžeme realizovat preventivní programy ve školách na podporu vztahů ve třídě a stmelení třídních kolektivů. Programy jsou rozdělené do dvou setkání po 3,5 hodině. Pořádáme také workshopy po 3,5 hodině. V aktuální nabídce máme workshop Bezpečně internetem, zaměřený na bezpečnost na sociálních sítích a seznámení s druhy kyberšikany. Dále děláme rozlučky pro 5. a 9. třídu a adaptační workshop pro 6. třídu. Máme připraven také teambuilding pro pedagogické pracovníky.

Plánujete do budoucna rozšíření nabídky?

Aktuálně budeme zařazovat novinky v podobě workshopů, které budou děti seznamovat s důležitými svátky v roce – Velikonoce, Dušičky/Halloween, Vánoce. Plánujeme zařadit také workshopy na téma vnímání vlastní identity a zdravého sebevědomí.

Jak dlouho programy pro školy fungují a kolik mají lektorů?

Fungují od školního roku 2018/2019. V té době je středisko nabízelo pod názvem ŠTěPán – vstupy do škol. Název Animo používáme od roku 2020 a z původního názvu jsme si ponechali název pro program s třídním kolektivem ŠTěPán – školní týmový program. Lektorů je v současnosti pět. Abychom mohli programy realizovat, prošli jsme všichni různými školeními, jako například primární prevence pro 1. a 2. stupeň, problémové chování dětí, krizová komunikace s dětmi, rizika ve virtuálním světě dětí, psychoterapeutický výcvik. Vedoucí služby je naše středisková etopedka Lucie Plchotová. Každý lektor má jiné vzdělání a zaměření a vzájemně se doplňujeme.

Příprava programů musí být náročná, jak to celé probíhá?

Začíná to tím, že si nás škola objedná a my na základě objednávky školu osobně navštívíme, abychom si domluvili, jak bude program probíhat. U schůzky je vždy přítomen třídní učitel, metodik prevence a lektor z Anima. Po setkání se můžeme věnovat přípravě programu, aby byl pro třídu vytvořen na míru dle informací, které se na schůzce dozvíme. Samotná skladba programu zabere zhruba hodinu. Součástí je také závěrečná zpráva pro pedagoga, kterou zpracováváme po každém programu.

Každý program tedy připravujete na míru, kde čerpáte inspiraci na aktivity?

Máme sborník vlastních nápadů, her a aktivit, ze kterých jednotlivé programy sestavujeme. Sledujeme odbornou literaturu, a často se necháme inspirovat od kolegů z oboru, kteří podobné programy vedou v jiných částech republiky. Využíváme také zkušenosti z vlastních teambuildingů, abychom se dokázali vcítit do toho, co žáci při našich aktivitách prožívají, protože chceme, aby se při programech cítili dobře.

Kdo si vás může objednat?

Prozatím nabízíme programy pro okres Teplice. Jezdíme do škol jak přímo v Teplicích, tak také v Novosedlicích, Duchcově, Bystřanech a Krupce. Objednat si nás může vlastně jakákoliv základní škola z ORP/ okresu Teplice. Převážně si nás objednávají metodici prevence, aby nedocházelo ve třídách k nežádoucím situacím, šikaně, a aby posílili komunikaci mezi dětmi. Adaptační a stmelovací programy pro svou třídu většinou objednává třídní učitel.

Kolik programů se povedlo zrealizovat?

Zrealizovali jsme zatím 45 programů pro třídní kolektivy, 17 workshopů a 1 teambuilding pro učitele. Programy zatím prošlo přibližně 41 tříd ze 14 škol. Některé školy si nás zvou opakovaně. Nabízíme také doprovázení třídy během celého prvního a následně druhého stupně. Nabízeli jsme to už v minulých letech, ale vzhledem k situaci ohledně Covid-19 se tato služba nerozjela, proto na ně teď nově navazujeme.

Součástí programu jsou i pohybové aktivity, takže potřebujete poměrně dost prostoru. Kde tedy programy probíhají?

Probíhat mohou na dvou místech- v tělocvičně v Proseticích, kterou máme pronajatou, anebo jezdíme přímo do škol, které si nás objednaly. Workshopy z pravidla realizujeme ve třídách přímo ve škole.

Jaká je budoucnost ANIMA v souvislosti s Živým domem?

Živém domě by mělo vzniknout zázemí pro realizaci programů. Teď v zimních měsících neprobíhají programy v tělocvičně, protože není na zimu dostatečně vytápěná, ale přesunuly se do střediska v Trnovanech, čímž vzniká určitý diskomfort pro pracovníky, kteří se tam v dobu programů pohybují. Živý dům pro nás bude zárukou stabilního místa, kde budeme moct programy provádět, v podmínkách, které budou vyhovovat všem. Těšíme se na to, že budeme mít místo, které bude určené pouze pro nás. Zatím všechny prostory sdílíme s ostatními službami, což je někdy také výhodou, protože se o našich dalších službách dozvědí děti ze tříd a mohou pak navštěvovat středisko.

Salesiánské středisko jako jedno z mála tuto službu v Ústeckém kraji nabízí. Čelíte ve spojitosti s touto skutečností i nějakým obtížím?

Často řešíme, že je o programy pro školy velký zájem, a to i mimo lokalitu našeho působení. Na jednu stranu nás to velmi těší, lektoři jsou do této činnosti zapálení a naplňuje je. Na druhou stranu nás trápí, že z kapacitních důvodů nejsme zatím schopni expandovat i do okolních měst a vyhovět tak poptávce. Řešíme také financování, kvůli kterému jsme všichni stále ve střehu. Doufáme, že se jednou dostaneme do situace, kdy bude financování této služby podpořeno např. městem, a my budeme moct programy realizovat s klidným srdcem.

Proč jsi se rozhodla dělat lektorku pro Animo?

Přišlo, a stále přijde, mi to smysluplné. Když jsem chodila na základní školu já, nic takového pro žáky nebylo. Ke konci základky spojili moji třídu dohromady s jednou další a rozhodně by se nám nějaký stmelovák hodil. Jsem ráda, že to nyní můžu žákům zprostředkovat, aby měli na základní školu a svou třídu lepší vzpomínky než já.

ADÉLA ŠTULÍKOVÁ

lektorka Anima- programů pro školy, pedagog volného času

Nepřehlédnutelná a energická osobnost, která do všech aktivit dává všechno. Nejen, že to umí s dětmi a mládeží, ale skvěle se orientuje také ve virtuálním světě a zná všechny jeho nástrahy. Není pouze lektorkou Anima, ale od roku 2018 také nenahraditelnou součástí střediska v Proseticích.