Skip to main content

Několik měsíců běželo hlasování pro Živý dům v rámci soutěže „Máme vybráno“. Soutěž byla ukončena 31. srpna a nyní už známe její výsledky.

V úterý 14. září 2021 proběhlo v dominikánském klášteře v Praze slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Máme vybráno“. Ve druhém kole soutěže šlo především o podporu veřejnosti. Každý hlas v tomto kole znamenal peníze pro Živý dům.

Díky podpoře zaměstnanců střediska, jejich známých i neznámých a hlasování veřejnosti, se Živý dům umístil na stupnici vítězů na krásném 3. místě. Příspěvek na jeho rekonstrukci ve finále činí 12 500 korun českých.

Jedná se o 12 500 korun, kterých Živý dům dosáhl jen díky Vašemu hlasování, sdílení a propagování.

Děkujeme Vám za ně! Děkujeme Vám za podporu Živého domu!

Máme vybráno- diplom za 3. místo