Skip to main content

V pondělí 11. dubna poctil teplické salesiány svou návštěvou ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka. Při návštěvě Živého domu se k němu přidal také hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. Jak návštěva probíhala se dozvíte na dalších řádcích.

Návštěva sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Podaná ruka

Návštěva pana ministra Jurečky začala v prostorech našich sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Proseticích. Společně s radním Ústeckého kraje Janem Růžičkou a náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Jiřím Řehákem se ministr zajímal o to, jak se rodičům daří pracovat na zlepšení jejich nepříznivé životní situace. Zabývali jsme se otázkou nízkopříjmových rodin, které vyhledávají naši pomoc a tím, jak existenční krize rodin ovlivňuje vzdělávání a rozvoj dětí.

Ministr Marian Jurečka při návštěvě sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Podaná ruka.

Pingpongový zápas ve středisku v Trnovanech

Další zastávkou jeho návštěvy bylo středisko pro děti a mládež v Trnovanech, kde si ministr společně s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřím Navrátilem zahrál s dětmi, které zrovna v herně byly, ping-pong. Seznámil se zde také s ředitelem salesiánské komunity v Teplicích a jedním z vedoucích střediska Petrem Kalasem. Hovořili o tom, jakou roli salesiánská střediska hrají v životech klientů, kteří je navštěvují.

Ministr Jurečka při návštěvě Salesiánského střediska v Trnovanech.

To nejlepší nakonec

Poslední zastávkou jeho návštěvy byl Živý dům – ruina bývalých jeslí v Hlávkově ulici, která se snad již tento rok dočká tak dlouho očekávaného začátku rekonstrukce. Zde se k panu ministrovi připojil také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a radní pro majetek a investice Tomáš Rieger. Koordinátor projektu Robert Kotyšan všechny přítomné seznámil s historií domu a s plány salesiánů na jeho rekonstrukci. Narazili jsme také na otázku financování tohoto projektu a na to, jak přínosné je jeho umístění v centru Trnovan. Na závěr celé návštěvy předal pan ministr Jurečka ředitelce středisek Vendulce Drobné dar ve výši 5 000 korun na Živý dům.

Ministr Marian Jurečka daroval 5 000 korun na Živý dům.

Děkujeme za milou návštěvu nejen panu ministrovi Jurečkovi, ale také krajskému tajemníkovi Romanovi Gaudynovi, místopředsedovi krajského výboru Petrovi Slavíčkovi a předsedkyni výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdence Vachkové.

Autor fotografií: Petr Macek