Skip to main content

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
s radostí vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže.

V roce 2021 jsme se mohli po více jak roční pauze vrátit k naší běžné činnosti. I přesto, že jsme prvních pár měsíců pracovali v omezeném režimu a větší část našich aktivit tvořilo online doučování, od září jsme znovu spustili v obou střediscích zájmové kroužky v plném rozsahu. Vrátili jsme se také k intenzivnější pomoci a podpoře rodin v sociálně aktivizačních službách, která byla vzhledem k uplynulému roku velmi potřebná.

Rozběhly se také Animo – programy pro školy. Jsem ráda, že po roce, který děti strávily více doma u počítačů než se spolužáky ve škole, byl o naše preventivní programy takový zájem. Po několika měsících převážně úklidových prací se nám také podařilo oživit náš Živý dům. Prostory, kterými celý objekt disponuje jsme se snažili maximálně využít. Zrealizovali jsme zde několik povedených akcí, jak pro naši klientelu nebo veřejnost, tak i pro pár soukromých účelů. O tom, jak se nám dařilo v ostatních službách se dočtete na dalších stránkách.


Ze srdce bych zde chtěla také poděkovat za práci našich zaměstnanců, externistů
a dobrovolníků a za finanční i hmotnou pomoc, které se nám dostalo, a které si velmi vážím.

Vendulka Drobná,DiS.

ředitelka salesiánského střediska v Teplicích