Skip to main content

V pondělí 14. listopadu 2022, začaly po dvou letech příprav stavební práce na Živém domě, které by měly trvat přibližně jeden rok. Na Slavnostním zahájení stavebních prací se setkalo na 3 desítky lidí. Mezi nimi také zástupci Salesiánské provincie, města Teplice, Litoměřické diecéze, Ústeckého kraje a okolních škol. 

“Don Bosco začínal v Turíně v chatrči.

Teplický Živý dům má i přes svůj zanedbaný stav k chatrči daleko, přesto za ním stojí stejná myšlenka a poslání  – vybudovat v Teplicích nové místo pro děti a mladé lidi, aby se stali dobrými lidmi a poctivými občany,” řekl při slavnostním zahájení prací a požehnání stavbě provinciál salesiánů p. Martin Hobza. 

p. Martin Hobza, salesiánský provinciál

“Chceme pro Teplice jistotu místa, kde se děti a mladí budou moct potkávat, hrát si, učit se a růst společně s kamarády v bezpečném prostředí. Teplice nás budou potřebovat i dalších 30 let. Živý dům je k tomu klíčem. Díky němu přispějeme k lepšímu životu v Teplicích. Klíč k dobrému dětství drží v rukou každý dárce, každý, kdo se do projektu zapojí a pomůže – stačí tak málo – napsat v mobilu nebo na počítači www.zivydumpteplice.cz a vybrat si tu svou cestu podpory a pomoci,” zdůraznila Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty. 

Vendulka Drobná, ředitelka salesiánského střediska v Teplicích

“Každý kostel má zpravidla věž,

nad Živým domem v Teplicích se tyčí hned tři takové věže,” upozornil biskup litoměřické diécéze Mons. Jan Baxant na výškové domy na sídlišti v Trnovanech a požehnal dílu, které má být dokončeno do příštího roku. Stavbu provádí společnost Metrostav DIZ s.r.o. Také její ředitel Petr Ort byl dnes jedním z těch, kdo symbolicky stavbu zahájili . 

Mons. Jan Baxant- litoměřický biskup

Na slavnosti promluvil také primátor Teplic Jiří Štábl. Ve svém projevu poděkoval Hynkovi Hanzovi za zahájení podpory města tomuto projektu, který i on samotný vnímá v dané lokalitě jako zásadní a přínosný. Vyjádřil také svou naději v to, že snad v Živém domě najdou salesiáni po 30 letech činnosti svůj skutečný domov.  

Bc. Jiří Štábl, primátor města Teplice

“Každá změna začíná u každého z nás.

Opravit dům je vlastně snadné, ale bylo by to zbytečné, kdyby na to nenavazovala naše osobní snaha změnit sami sebe,” upozornil p. Petr Kalas, který je ředitel komunity místních salesiánů. 

Pavlína Mašková, PR manažer a p. Petr Kalas, ředitel salesiánské komunity v Teplicích

Salesiáni působí v Teplicích více jak 30 let v několika pronajatých objektech. V roce 2019 se jim naskytla příležitost získat vlastní budovu a zároveň tím zachránit starou ruinu – část starých Trnovan. Rozhodli se, že do bývalé jesle zachrání, protože Trnovany, kde budova stojí, jsou vnímané jako problematická část města.