Skip to main content

Salesiánské středisko Štěpána Trochty letos zrealizovalo letní tábor inspirovaný Bradavickou školou čar a kouzel. Dvacet čtyři mladých kouzelníků po dobu devíti dnů zdokonalovalo svůj kouzelnický um a užívalo si přitom nevšedních krás Krkonoš.

Z Teplic do Benecka

Naši kouzelníci se sice nevydali na nástupiště 9 a 3/4, ale i tak zažili cestu plnou překvapení. Cesta do kouzelného Benecka trvala přes 5 hodin, bez pochyby byla náročná, ale všichni ji parádně zvládli. Zajisté by bylo o moc rychlejší letět na košťatech, ale na to ještě naši studenti nebyli připravení.

Léto plné magie

Zatím co ostatním dětem 1. července začaly letní prázdniny, naši studenti čar a kouzel zodpovědně dřeli na pilování svých kouzelnických schopností a dovedností. Během celého tábora na ně čekalo několik předmětů, které museli zvládnout, aby byli připuštěni k závěrečné zkoušce, po jejímž splnění se stali právoplatnými kouzelníky.

Samozřejmě jsme nejdříve naše kouzelníky rozdělili do příslušných kolejí, o což se postaral nechvalně známý „moudrý klobouk“. Každá kolej dostala svůj erb a vyrobila si vlastní stejnokroj. Až pak mohla začít ta opravdová zábava.

Od místopisu k Famfrpálu

Celý náš pobyt byl plný zajímavých předmětů, studenti se věnovali numerologii, arogogice, místopisu, astronomii, bylinářství, ošetřovatelství, čtení z run či jasnovidectví. Nechyběla samozřejmě ani hodina lektvarů či kouzelných formulí. Každý kouzelník na začátku studia obdržel vlastní hůlku, se kterou se účastnil kouzelnických soubojů pod vedením zkušených profesorů. Samozřejmostí bylo také tradiční famfrpálové utkání, které vyhrála kolej Havraspáru.

Úspěšné zakončení

Všichni naši žáci zvládli své studium skvěle a na konci tábora je čekala závěrečná zkouška a složení kouzelnického slibu. Projít zkouškou nebylo vůbec snadné, skládala se ze zkoušky odvahy- ocutnávka červů a cvrčků poslepu, zkoušky znalostí- kouzelnický souboj a zkoušky loajality- složení slibu. Všichni naši studenti vše zdárně zvládli a zpět do Teplic se vrátili jako vyučení kouzelníci.

Pokud chcete nasát atmosféru našeho kouzelnického tábora, doporučujeme shlédnout video z našeho vyučování a nebo navštívit kompletní fotogalerii.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty realizuje projekt „Šablony 2023-5“, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004293, který byl podpořen v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt je zaměřen na /kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které považujeme za prioritní pro budoucí rozvoj.