Skip to main content

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
s radostí vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže.

Rok 2022 byl pro nás rokem plným změn, dlouho očekávaných i neočekáváných akcí, a především spolupráce, soudružnosti a flexibility. Hned ze začátku roku jsme se snažili zareagovat na velkou vlnu lidí, a to především dětí, prchajících z Ukrajiny před válečným konfliktem. Zřídili jsme dětskou skupinu Zvoneček, otevřeli několik jazykových kurzů pro rodiče, a po celý zbytek roku jsme se aktivně snažili o integraci těchto dětí i dospělých do naší společnosti.

Velmi intenzivně jsme se nadále věnovali projektu Živého domu, který jsme v listopadu úspěšně předali do rukou stavební firmy Metrostav DIZ s.r.o. při Slavnostním zahájení stavebních prací. Zrealizovali jsem první ročník akce Family Day, největší veřejné akce, kterou kdy naše středisko pořádalo a setkali jsme se s obrovským úspěchem.

Všechny činnosti, které jsme v tomto roce nabízeli byli opravdu plně využity. V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Podaná ruka jsme pomohli několika rodinám se zajištěním potřebné finanční, materiální i další podpory. Pokračovali jsme také v projektu Klíč ke změně, v rámci, kterého se věnujeme včasné péči u předškolních dětí a jejich rodičům. Animo-programy pro školy, o které byl i přes navýšení ceny, obrovský zájem, měl termíny na jednotlivé programy zaplněny během prvního čtvrt roku.

S potěšením mohu konstatovat, že pro nás byl rok 2022 rokem velmi úspěšným a v závěru bych tak chtěla ze srdce poděkovat za práci a nasazení především našim zaměstnancům, externistům a dobrovolníkům a za finanční i hmotnou pomoc, které se nám dostalo, a které si velmi vážím.

Vendulka Drobná, DiS.