Skip to main content

Letošní téma soutěže jsme spojili s vizí, které se chceme (nejen) v tomto školním roce více věnovat. Chceme poukázat na to, jak významné je pro děti a mládež vzdělání a kariéra. Vymysleli jsme proto téma, ve kterém účastníci znázorní, jaké poslání podle nich anděl má, a jaká profese této představě, podle nich, odpovídá. Andělé jsou v podstatě lidé jako my- (ne)obyčejní, pracující a všímaví. Jde pouze o zamyšlení se, kde všude tyto anděly potkáváme.

Výtvarná soutěž proběhne ve 3 věkových kategoriích: předškolní děti, žáci 1. stupně ZŠ a ostatní (tedy žáci 2. stupně ZŠ, studenti i dospělí). Kromě obrázků ve formátu A4 či A3 můžete zaslat i výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů.  Hotový výtvor je třeba doručit do 19. ledna 2024 na adresu organizátora soutěže: Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Plynárenská 281, 415 01 Teplice. Obrázek či výrobek musí být z rubu řádně označen (jméno autora, škola, město, telefon, email). Účastníci se mohou přihlásit i samostatně, není třeba souhlas školy. Se všemi údaji bude nakládáno podle zásad GDPR. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zveřejněním výherců (jméno, škola a město). Vítězové jednotlivých kategorií obdrží balíček výtvarných potřeb a malé překvapení.