Skip to main content

Příkladů dobré praxe není nikdy dost. A co teprve těch, které se týkají mezioborové spolupráce. Malý krok pro lidstvo, velký krok pro Anetku a její maminku.

Najít pro dítě místo ve školce není v současnosti jednoduchá záležitost. Dětí je hodně, míst ve školkách málo. Přihlásit dítě do školky v průběhu školního roku je téměř nemožné. Nám se to podařilo! A to díky mezioborové spolupráci, o kterou už několik let usilujeme.

Díky spolupráci SAS s vedoucí odboru školství statutárního města Teplice, paní PhDr. Houdkovou, se to však zadařilo. Od 1. února nastoupila čtyřletá Anetka do MŠ Fráni Šrámka. Její mamince se tak otevírají nové možnosti, jak zapracovat na svém zdravotním stavu, ale i najít si po „mateřské“ novou práci. Tím se celkově zlepší i životní úroveň rodiny. Maminka je samoživitelka v invalidním důchodu a s celodenní péčí o dítě neměla moc možností, jak si přivydělat. Rostoucí náklady na zajištění základních potřeb dost zasáhly rodinný rozpočet, a tak peněz není nikdy na zbyt. 

Proto nás velmi těší vstřícný přístup ředitelky mateřské školy, která byla od začátku otevřena jakékoliv pomoci od nadací a dárců ve prospěch dítěte. Umožnila tak SAS uhradit v hotovosti od dárce prvotní úplatu za stravné a školkovné, v celkové výši 1 135,-. Spolupráce mezi školkou a naší sociální službou potrvá i nadále, aby Anetka mohla, i přes nepříznivou situaci doma, chodit do školky a učit se novým věcem.

Anetka je tedy oficiálně školkové dítě, a my děkujeme vedoucí odboru školství paní PhDr. Martině Houdkové, ředitelce MŠ Fráni Šrámka Bc. Ireně Slámové za spolupráci a Nadačnímu fondu PREMIOT za finance na úhradu školkovného a stravného.