Skip to main content

Sen se stal skutečností – Živý dům ožil! Ve čtvrtek 20. června 2024 jsme, po necelých dvou letech stavebních prací, otevřeli Živý dům. Byl to krásný den, který se nesl ve velmi vřelé a přátelské atmosféře.

Program začal v 9 hodin dopoledne, kdy se před Živým domem sešlo přibližně 60 vážených hostů, kteří dorazili tento slavnostní okamžik strávit společně s námi. Mezi hosty z řad zástupců mateřských, základních a středních škol, nadací, organizací a firem, byli také zástupci největších dárců, kteří se rozhodli tento projekt podpořit.

U slavnostního přestřižení pásky se sešli radní Ústeckého kraje Jan Růžička, senátor a 1. náměstek Hynek Hanza, ředitelka střediska Vendulka Drobná, primátor města Teplice Jiří Štábl, litoměřický biskup Stanislav Přibyl a salesiánský provinciál Martin Hobza.

Během dopoledního ceremoniálu zaznělo nespočet milých slov. A to nejen během proslovů, ale mimo ně, během následného rautu a prohlídek domu. Velmi nás těší, že projekt, do kterého jsme v posledních letech vložili téměř všechen náš čas, energii a hlavně srdce, zatím sklízí jen pozitivní ohlasy.

Děkujeme za všechna milá slova.

“Salesiáni jsou zde už více jak 30 let. Dělají tu neuvěřitelnou práci, pomohli obrovskému množství rodin, obrovskému množství mládeže i dětí. Kéž by salesiáni byli v dalším městech našeho kraje, a v dalších lokalitách, které to opravdu potřebují.” – Ing. Jan Růžička, radní Ústeckého kraje
“Děkuji Vám za tento vzor, který bychom rádi následovaly v celé litoměřické diecézi. Aby lidi nechodili za námi, ale my jsme šli za lidmi. Velmi si vážím toho, že jste se rozhodli, vy salesiáni, vyjít naproti mladým lidem, kteří to potřebují.  Považuji tento projekt za jeden z nejnadějnějších pastoračních projektů v celé diecézi.” – Stanislav Přibyl, litoměřický biskup
“Ten kdo vymyslel název Živý dům, by zasloužil Nobelovu cenu. Je to úplně fantastická věc, kolik lidí se do proměny mrtvého domu v Živý dům zapojilo. Přijde mi to, jako to nejcennější. Celý tento dům vyjadřuje naše salesiánské poslání, protože naším posláním je oživovat, a to obzvláště mladé lidi, kteří to potřebují.” – Martin Hobza, provinciál

Poklidný dopolední program vystřídala poněkud živější odpolední akce pro děti, mládež, rodiny a veřejnost. Stanoviště s ukázkami kroužků umožnila návštěvníkům prohlídku nového volnočasového střediska i zahrady. Celé odpoledne proudily do Živého domu davy návštěvníků, kteří se nemohly dočkat, až uvidí finální podobu našeho vysněného zázemí.

Děkujeme všem, kteří tento den strávili spolu s námi. Těšíme se, až se v září uvidíme znovu, nejen na kroužcích, ale také v dalších činnostech, které pro vás připravujeme.

Kompletní tiskovou zprávu najdete například zde.

Za fotoreport děkujeme Petrovi Mackovi a Radkovi Hanskutovi.

Kompletní fotogalerii najdeze zde a zde.