Služby farnosti

Nabízíme a vykonáváme celou řadu služeb. S žádostí na jejich vykonání se na nás můžete obrátit prostřednictvím jakéhokoliv kontaktu.

Naše služby

Svátosti

Číst více...

Svatba

Číst více...

osobní pohovor - farnost

Osobní rozhovor

Číst více...

Pohřeb

Číst více...

Požehnání bytu

Číst více...

Žehnání

Číst více...

Návštěva nemocných

Návštěvy nemocných

Číst více...

Kaplanská služba ve věznicích

Číst více...

Svátosti

Křest

Číst více...

Svatba

Číst více...

Biřmování

Číst více...

Svátost smíření

Číst více...

Svátost pomazání nemocných

Číst více...

Eucharistie

Číst více...

Svěcení kněží

Číst více...