Výuka náboženství

Kroužky jsou otevřené nejen dětem z naší farnosti a  farností okolních, ale i dětem rodičů, kterým jsou sympatické křesťanské hodnoty.

Nejde nám jen o suché předávání znalostí o biblických příbězích, ale přibližujeme dětem témata pomocí různých činností přiměřených jejich věku (výtvarné, hudební, dramatické; diskuze a rozhovory apod.). Dbáme také na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.

Věnujeme se všem věkovým skupinám, od předškolních dětí až po mladé na prahu dospělosti. 

Přehled kroužků a kontakty – zde

Nedělní katecheze

Během nedělních mší v kostele v Teplicích Trnovanech od 9:30 probíhají v postranní kapli krátké katecheze pro děti. O příbězích z evangelia si povídáme formou přiměřenou dětskému věku, kreslíme, hrajeme scénky, luštíme…

Termíny – zde (—> soubor s termíny)

Ministranti

Být ministrantem znamená nejen vykonávat zajímavou a zodpovědnou službu u oltáře, ale také být součástí dobré party, mít možnost jezdit na diecézní a republikové ministrantské akce a podobně. Formaci ministrantů se jednou za dva týdny po mši svaté v kostele v Trnovanech věnuje kněz nebo starší, zkušený ministrant. Pokud máš zájem se připojit, stačí zajít do zákristie a domluvit se. V naší farnosti se do řad ministrantů mohou hlásit kluci i holky. 

Společenství maminek na mateřské dovolené – Sedmikrásek

Neformální setkání s příjemnou a živou atmosférou probíhá ve všední den dopoledne na faře na Zámeckém náměstí. Na děti vždy čeká skřítek Sedmikrásek a jeho pohádka a písničky pro nejmenší. Maminky ocení možnost společně si popovídat, odreagovat se a navzájem se podpořit. V případě hezkého počasí je možné využít naši krásnou farní zahradu. Společenství je otevřené nejen věřícím maminkám, ale vítáme všechny, kterým jsou sympatické křesťanské hodnoty. 

Termíny a kontakty – zde

Víkendovky

Obvykle dvakrát ročně se děti mohou přihlásit na víkendovou akci přiměřenou svému věku, s nabitým programem, který připravují zkušení vedoucí. Zažijí kamarádské vztahy, dozvědí a naučí se něco nového a nenásilnou formou se seznámí s křesťanskými hodnotami.

Termíny a kontakty – zde

Tábory – salesiánské Chaloupky

Konají se o letních prázdninách, pro různé věkové skupiny. Většinou trvají týden.  

Program tábora je vytvářen na téma blízké dětem (např. podle knihy, filmu, historické epochy apod.) Děti zde mohou zažít různá dobrodružství při táborové hře, učí se spolupracovat a pomáhat si, překonávat samy sebe. Tábory připravují zkušení vedoucí.

Termín “Chaloupky” pochází z doby, kdy socialistický režim zakazoval jakékoliv akce pořádané věřícími pro děti a místo o táborech se proto v salesiánském prostředí hovořilo o organizování návštěv chalup za účasti dětí z mnoha rodin. 🙂 Prakticky rodinná atmosféra našich táborů se zachovala i do dnešní doby.

Termíny a kontakty – zde  

Duchovní obnovy pro děti – Duchna

Duchovní obnovy pro starší děti, v Teplicích nazývané Duchna, probíhají většinou dvakrát ročně o víkendu a pak jeden prázdninový týden formou příměstského tábora. Je možné účastnit se i jen jednotlivých akcí.

Termíny a kontakty – zde

Misijní klubko

Kroužek plný her a tvořivého vyrábění. Děti se seznamují s životní realitou chudých vrstevníků v různých zemích světa. Zároveň jsou vedeny k přemýšlení o možnostech a realizaci aktivní účinné pomoci i tomu, koho osobně neznají. U nás je to především pořádání Misijního jarmarku. Jeho výtěžek se posílá na pomoc dětem v konkrétní zemi.

Termíny a kontakty – zde

Příležitostné akce

Pravidelně pořádáme pro děti Mikulášskou besídku a nadílku, karneval, křížovou cestu pro rodiny s dětmi a podobně. Všechny akce jsou otevřené nejen dětem z farnosti, ale i rodinám, kterým jsou křesťanské hodnoty sympatické. 

Termíny nejbližších akcí a kontakty – zde (→ kalendář)