Seznámení se s křesťanstvím a Kurzy Alfa

Rozšiřte své obzory, rozviňte svou osobnost, obohaťte svůj intelekt.

  • Ptáte se, čemu vlastně věří křesťané?
  • Byli jste kdysi pokřtěni a hledáte znovu svoji víru?
  • Přihlaste se do Kurzů Alfa (→ www.kurzyalfateplice.cz) nebo se o dalších možnostech, jak se setkat s vírou, informujte na faře.
  • Kurzy Alfa vedou i ti, kteří jimi sami prošli.

Vzdělávací kurzy a přednášky

Pro ty, kteří nechtějí zůstat na povrchu, jsou ve farnosti Teplice pořádány různé kurzy a přednášky, díky nimž mohou více pronikat do znalostí o Bibli, historii víry a náboženství nebo liturgie, a prohlubovat svou víru. Informace o aktuálně probíhajících kurzech a přednáškách (např. Kurz Zacheus, Biblická teologie, Kurz pro akolyty, …) můžete najít v kalendáři (→ kalendář), ve Zpravodaji (→ Zpravodaje) nebo v Ohláškách (→ Ohlášky). 

Modlitby z Taizé

Meditativní modlitby, které oslovují svou atmosférou, zpěvem, hudbou a tichem, se do celého světa i k nám do Teplic přenesly díky své kráse z ekumenické komunity ve francouzské vesničce Taizé. Přidat svou chválu, dík nebo prosbu Bohu může každý. Můžete se zapojit i jako hudebník nebo zpěvák.  Modlitby ve stylu Taizé se konají v kostelích a modlitebnách v Teplicích a okolí obvykle jednou měsíčně v některý pátek.

Termíny a kontakty – zde

Fatimský apoštolát

Fatimský apoštolát Matky Boží (Blue Army) je celosvětové mariánské hnutí vzniklé na základě zázračných zjevení Panny Marie ve španělské Fatimě. Je rozšířen ve 110 zemích světa, kde čítá 25 milionů členů.

V Teplicích Fatimský apoštolát  působí již od roku 2001, přičemž probíhá v první sobotu v měsíci od 15:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Středem setkávání místního společenství je společná modlitba růžence a litanie k Panně Marii.

Termíny a kontakty – zde

Ekumenická společenství mužů a žen

Setkání mužů i setkání žen z různých církví bourají předsudky mezi křesťany různých vyznání. Jsou naplněna modlitbou, sdílením a duchovním programem i společenstvím dobrého jídla a pití. Přípravu si bere na starost vždy někdo jiný, aby program nevycházel stále ze stejné dílny. Přesto, nebo právě proto, se vytvořila setkání zcela neformální, přátelská, inspirativní. A samozřejmě stále otevřená novým účastníkům.

Termíny a kontakty – zde

Přípravy na manželství

Ve farnosti je několik manželských párů, které mají církevní pověření vést přípravy  na manželství. Nabídka krásných setkávání je pro páry, které chtějí při přípravě na manželství nahlédnout do skutečného manželského a rodinného života a získat užitečné informace založené na praktických zkušenostech z fungující rodiny.

V rámci přípravy na svatbu v kostele je však třeba počítat také s několika setkáními s knězem, kde se probírá nejen administrativní a technická stránka obřadu, ale také duchovní rozměr tohoto významného životního kroku. Více informací viz Svatba (—-> Svatba).

Manželská setkání

Kurzy Manželských setkání jsou programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství. Jejich náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná práce ve skupinkách. Přednášejícími jsou manželé, kteří dané téma zpracovávají nejen z pohledu teorie, ale zároveň sdílí své zkušenosti s prožíváním ve svých manželstvích.

Manželská setkání vznikla ve Finsku, jsou ekumenickou aktivitou a účastnit se jich mohou i nevěřící. Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o něž se během dne starají pečovatelé, kteří pro ně mají připravený bohatý program. V České republice probíhá každým rokem několik kurzů, přičemž o tom, kterého se zúčastnilo nejvíce párů z naší farnosti, se mohou zájemci dozvědět více informací na stránkách www.manzelskasetkani.cz (—>). 

Víkendy pro chlapy, pro ženy, pro otce se syny, nebo matky s dcerami

Centrum pro rodinu, z. s., které dlouhou dobu pořádalo Manželská setkání (—> Manželská setkání), organizuje i množství dalších, zážitkových akcí pro prohlubování a zlepšování vztahů v rodině. Pro více informací neváhejte navštívit stránky spolku www.centrumprorodinu.cz.

Společenství Chlapů ze severu

Již několik let se v našem regionu schází pravidelně, obvykle jednou za měsíc, mužské společenství k rozjímání a povídání nad duchovními texty, bubnování a sdílení radostí a strastí života. Při setkání je vždy k dispozici i něco dobrého k pití a zakousnutí. Společenství srdečně zve do svého středu muže jakéhokoliv věku. Nejen katolíky, nejen věřící. Místa a termíny setkání naleznete v kalendáři (—-> kalendář). Přijďte.

Termíny a kontakty – zde

Varhaníci a zpěváci

Nemusíte být profesionální hudebníci, ale pokud máte rádi hudbu, schopnosti a chuť, neostýchejte se ve farnosti zapojit. Varhaníků a zpěváků není nikdy dost a v našich kostelích se na těchto pozicích celkem netradičně, ale o to přívětivěji,  střídá více lidí ochotných vykonávat ve farnosti tuto službu. Neklade tedy tak velké časové nároky na každého jednotlivce.

Termíny a kontakty – zde

Schola Trnovany

Hudební skupina, která hraje tak, že krásně mrazí v zádech, doprovází během školního roku přibližně jednou za dva týdny nedělní mše v trnovanském kostele. V základu účinkují dvě kytary, baskytara, violoncello a nějaký buben, a samozřejmě několik vokálů. Příležitostně se ale přidává, kdo může, tedy třeba elektronický klavír, viola, housle, flétna. Zkoušky probíhají obvykle v pátek navečer před danou nedělí. Kapela zve k účasti na hudbě i radostném společenství nové muzikálně laděné zájemce každého věku.

Termíny a kontakty – zde

Brixiho komorní soubor

Byl původně chrámovým  sborem, působícím při kostele sv. Jana Křtitele. Cílem spolku je koncertní činnost a další činnost, zaměřená převážně na objevování, zpracování a interpretaci hudby českých mistrů a umožnění aktivní účasti na rozvoji kultury regionu všem zájemcům. Svým uměním obohacuje slavnostní Bohoslužby. Více informací zde.

Collegium hortense

Vokálně-instrumentální soubor Collegium hortense pod vedením Matouše Pavlise a Jana Zástěry je jedním z nejvýraznějších hudebních těles Ústeckého kraje. Vznikl v lednu roku 2011 v Teplicích a při slavnostních příležitostech doprovází bohoslužby v našich kostelích, a to nejen například znovuobjevenými skladbami zdejších rodáků, ale i skladbami vlastními. Více informací zde (—>).

Žehnání pramenů v rámci akce „Lázeňská Teplice“

 Každoročně je Zahájení lázeňské sezony v Teplicích spojeno s tradičním žehnáním léčivých pramenů některým z našich kněží. Je to výraz víry, že k uzdravení bývá někdy třeba víc, než jen lidské schopnosti, a zároveň přesvědčení, že je důležité myslet na uzdravení celého člověka, jeho tělesné i duchovní stránky. Program celé “Lázeňské”, včetně termínu žehnání pramenů najdete na stránkách www.lazenska-teplice.cz.   

Noc kostelů

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která probíhá po celé republice a  umožňuje široké veřejnosti nezávazné seznámení a setkání s křesťanstvím. Ve večerních a nočních hodinách jsou návštěvníkům zdarma zpřístupněny nejrůznější církevní objekty. Naše farnost se zapojuje aktivně již několik let. V našich kostelích a kaplích se můžete těšit například na koncerty, komentované prohlídky, program pro děti, zajímavé výstavy a podobně. Program se každý rok obměňuje. Přijďte zažít nevšední atmosféru zešeřelého kostela, rádi vás uvítáme. Aktuální termín naleznete zde

Koncerty

Ve všech našich kostelích se konají koncerty, převážně klasické hudby, ale i jiných žánrů. Architektura a akustika kostelů umocňuje krásný kulturní a duchovní zážitek. Koncerty jsou pořádány ve spolupráci s nejrůznějšími kulturními institucemi. Aktuální termíny (—–> kalendář). 

Farní (Salesiánský) ples

Farní ples je už několik let oblíbený pro svou téměř rodinnou atmosféru, příjemnou tradiční taneční hudbu a zajímavou tombolu. O profesionální přípravu plesu se starají manželé Mackovi, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením tanečních kurzů.

Termíny a kontakty – zde  

Pletařky

Skupina šikovných aktivních seniorek se pravidelně schází na děkanství ke společnému pletení a popovídání. Pro potřebné nezištně vytvářejí například přikrývky, teplé ponožky nebo obvazy. Rády mezi sebe přijmou další ochotné ruce.

Termíny a kontakty – zde