Biřmování je svátostí utvrzení ve víře, zralého a uvědomělého křesťanství. Otevíráme se při ní darům Ducha svatého, díky nimž můžeme lépe:

  • prožívat své vlastní křestní zasvěcení Bohu
  • prohlubovat svůj vztah s Bohem
  • sloužit křesťanskému společenství 
  • stát na straně Dobra, Pravdy a Krásy, a samozřejmě Lásky
  • přijímat a rozvíjet Boží obdarování na své životní cestě.

Příprava probíhá ve společenství podle možností jednou týdně po dobu jednoho roku až dvou let.

Chcete-li přijmout svátost biřmování, zavolejte nebo napište e-mail a domluvíme se na setkání.