Dokumenty

Výroční zprávy

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí (SSŠT) a mládeže pracuje s osobními údaji, které mu poskytují zaměstnanci, dobrovolníci, klienti, donátoři, podporovatelé a další jedinci i organizace.

Uvědomujeme si, že tyto osobní údaje jsou citlivou záležitostí a je pro nás důležité, abyste se v rámci naší spolupráce cítili bezpečně.

Všechny údaje zpracováváme v souladu se zákonným rámcem ochrany osobních údajů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Název: Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Sídlo: Rovná 277, 415 01 Teplice

Místa výkonu činnosti:

Rovná 277, Teplice – Prosetice, tel. 417 578 480, 603 561 984

Maršovská 1539/3, Teplice – Trnovany, tel. 411 131 072

Plynárenská 281, Teplice – Prosetice, tel.

Web: http://salesianiteplice.cz

E-mail: ssst@salesianiteplice.cz

Právní forma: školská právnická osoba

Identifikační číslo zařízení: 610 400 894

IČO: 65607368

Bankovní účet pro dary: 2401143941/2010

Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 2000

Datum registrace sociálních služeb: 1. 1. 2009

Ředitel, statutární zástupce: Vendulka Drobná, DiS.

Údaje o jmenování: jmenovací dekret č. j. 211/2013 ze dne 16. 12. 2013

Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské náměstí 1, 180 00 Praha-Kobylisy

Právní forma zřizovatele: církevní právnická osoba

IČO: 00406929

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je jmenována společnost:

Název společnosti: 2K Consulting

IČ: 29451990

Sídlo: Tovární 915/40, 779 00 Olomouc

ID datové schránky: awkj95f

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec: Bc. Radek Kubíček, MBA

e-mailová adresa: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

telefonní číslo: 585 155 100

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Pokud se nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit s dotazem, můžete nás kontaktovat na emailu: ssst@salesianiteplice.cz. Rádi vám na dotazy z oblasti zpracování vašich údajů zodpovíme.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů, splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to

především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám svěřili sami, a to z následujících důvodů:

poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví, zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, marketing a zasílání zpravodaje.

Váš souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

  • Máte právo na informace, které je splněno již touto informací se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup nás můžete vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracovávám údaje nezákonně, ale nechcete všechny své údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zpravodaje omezujete účel zpracování pro obchodní sdělení.)
  • Právo na výmaz (být zapomenut) – nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vás vymažeme. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a musíme např. evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme, pokud budete nejprve o tomto podezření informovat nás, abychom mohli pochybení napravit.

Všichni naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018