V litoměřické diecézi se nachází 8 z celkového počtu 35 věznic v Česku. Podle Ježíšových slov “…lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní…” chceme být nablízku právě lidem, kterým se život nedaří a sešli z dobré cesty. Jako vězeňští kaplani navštěvujeme Vazební věznici Teplice a Věznici Bělušice. Lidé, s nimiž se setkáváme, tak mají možnost slyšet Boží slovo, přemýšlet o svém životě, o tom, co je pro ně důležité a jak na své životní cestě jít dál. Pomáháme jim poznat, jak důležitá je pro ně jejich rodina a že by neměli nechávat samotné své děti a blízké pro věci, které za to nestojí. Za velmi důležité považujeme reflexi viny a přijetí zodpovědnosti vůči těm, kterým ublížili.