Úvod

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu. Slovo křest se v řečtině řekne βάπτισμα [baptisma], což znamená ponoření. Bible definuje křest jako ponoření do vody. Různé křesťanské církve křtí v závislosti na tradici politím nebo plným ponořením do vody.

Více na Wikipedii.

Křest dítěte

Křest dítěte je radostnou událostí a rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud chcete nechat pokřtít své dítě, zavolejte nebo napište e-mail a domluvíme se na setkání.

Co vzít s sebou na první setkání?

  • Rodný list dítěte
  • Křestní listy rodičů (alespoň jeden z rodičů by měl být pokřtěn)
  • Křestní list toho, kdo chce plnit roli kmotra
  • Pokud chcete, aby byl v roli kmotra někdo nepokřtěný, může být zapsán jako svědek křtu. Je však nutné, aby byl vedle něj alespoň jeden kmotr. Budou-li dva, měl by to být muž a žena.

Křtu předchází příprava:

1. setkání – vyplnění žádosti o křest + diskuze o motivech rodičů
2. setkání – seznámení s obřadem křtu + základy věrouky
Případná další setkání – vlastní otázky a témata, která je třeba probrat

Křest dospělého

Když se dospělý člověk sám rozhodne k takovému životnímu kroku jako je křest, je to vždy mimořádná událost. Velmi si vážíme rozhodnutí každého, kdo se k tomu odhodlá a odpoví na jedinečné Boží zavolání bez ohledu na svůj věk. Rádi se s vámi podělíme o vlastní radost z víry a doprovodíme vás na dobrodružné cestě osobního života s Bohem.

Příprava začíná většinou na podzim. Setkání se konají pokud možno každý týden (kromě prázdnin) a cesta ke křtu trvá přibližně rok a půl. Může se to zdát jako dlouhá doba, ale těm, kdo touto přípravou prošli, to prý uteklo jako nic. Během přípravy máte možnost o svém rozhodnutí stále uvažovat.
Zavolejte nebo napište e-mail a domluvíme se na setkání.