ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

V našich kroužcích jde o všestranný rozvoj dětí, schopnost spolupráce a předávání pozitivního přístupu k životu. Nezaměřujeme se primárně na výkon. Chceme s dětmi navázat hezký vztah a pomoci jim zorientovat se sami v sobě i ve skupině. I když  se snažíme o to, aby děti na kroužky chodily pravidelně, není to podmínkou. Podívejte se na aktuální nabídku kroužků.

VOLNOČASOVÁ HERNA 

Nabízíme dětem a mladým lidem prostor, kam mohou chodit každé odpoledne bez organizovaného programu. Potkávají tam své vrstevníky, navazují nová přátelství a užívají si volný čas v bezpečném prostředí, kde se cítí dobře. Jsou tam s nimi starší kamarádi: pedagogové a dobrovolníci, kteří si s nimi povídají, vymýšlejí hry a pomáhají jim řešit jejich trable.

AKCE, TÁBORY a další

Výhodou je nízká cena, a tedy i dostupnost našich akcí. Zážitky z akcí a táborů pomáhají dětem lépe poznat sami sebe i své kamarády. Učí se během nich věci, na které během týdne není prostor. Naše tábory jsou menší, díky tomu můžeme věnovat pozornost každému dítěti. 

  • jednodenní výlety 
  • přespávačky, víkendovky 
  • jarní prázdniny na běžkách 
  • pracovní víkendovky 
  • příměstské tábory (tzv. léta v sídlišti) 
  • letní tábory 

INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2023 – TEPLICE

 

Cílem realizovaného projektu je podpora integrace držitelů dočasné ochrany (DDO) a posílení jejich soběstačnosti, orientace ve společnosti, v jejích kulturních i právních reáliích.  Důraz bude kladen
na zranitelné skupiny osob a předcházení jejich sociálnímu vyloučení či jiným negativním jevům. Projektové aktivity budou směřovat k dosažení bezproblémového společného soužití osob s dočasnou ochranou a majoritní společností. Kontakty s majoritní společností budou rovněž sloužit k prevenci vlivu kriminálních skupin na tyto osoby.

V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Jazykové kurzy, mimoškolní aktivity pro děti, tlumočník a koordinace projektu

 

Realizátor dílčího projektu: Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Doba realizace: leden – prosince 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 735 000 Kč

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 698 250Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice: 36 750 Kč

 

Ze zdrojů tohoto dotačního titulu se uskuteční jazykové kurzy češtiny pro dospělé cizince a příměstské tábory pro děti s výukou českého jazyka. V rámci konverzačního klubu bude vytvořen prostor
pro setkávání a konverzaci v českém jazyce. Dále budou z projektu podpořeny další aktivity podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů (např. poznávání tradic, ochutnávka jídla poslech i provozování hudby, tanec, sport), zajištění překladu a tlumočení
a koordinace celého projektu.

 

Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.