ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

V našich kroužcích jde o všestranný rozvoj dětí, schopnost spolupráce a předávání pozitivního přístupu k životu. Nezaměřujeme se primárně na výkon. Chceme s dětmi navázat hezký vztah a pomoci jim zorientovat se sami v sobě i ve skupině. I když  se snažíme o to, aby děti na kroužky chodily pravidelně, není to podmínkou. Podívejte se na aktuální nabídku kroužků.

VOLNOČASOVÁ HERNA 

Nabízíme dětem a mladým lidem prostor, kam mohou chodit každé odpoledne bez organizovaného programu. Potkávají tam své vrstevníky, navazují nová přátelství a užívají si volný čas v bezpečném prostředí, kde se cítí dobře. Jsou tam s nimi starší kamarádi: pedagogové a dobrovolníci, kteří si s nimi povídají, vymýšlejí hry a pomáhají jim řešit jejich trable.

AKCE, TÁBORY a další

Výhodou je nízká cena, a tedy i dostupnost našich akcí. Zážitky z akcí a táborů pomáhají dětem lépe poznat sami sebe i své kamarády. Učí se během nich věci, na které během týdne není prostor. Naše tábory jsou menší, díky tomu můžeme věnovat pozornost každému dítěti. 

  • jednodenní výlety 
  • přespávačky, víkendovky 
  • jarní prázdniny na běžkách 
  • pracovní víkendovky 
  • příměstské tábory (tzv. léta v sídlišti) 
  • letní tábory