Svatební obřad

je krásným projevem vzájemné důvěry dvou lidí, kteří chtějí prožít svůj život společně. Svatba v kostele sama o sobě není zárukou, že váš vztah bude jen samá radost. Při svatebním obřadu v kostele nejen prožijete váš den v krásném a důstojném prostředí, ale také si dáte slib na celý život, pro který přijmete posilu a požehnání. Prožijte svatbu s duchovním rozměrem a osobním přístupem oddávajícího.

Křest

je v křesťanství jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu. Slovo křest se v řečtině řekne βάπτισμα [baptisma], což znamená ponoření. Bible definuje křest jako ponoření do vody. Různé křesťanské církve křtí v závislosti na tradici politím nebo plným ponořením do vody.

Pohřeb

a odchod blízké osoby bývá často bolestnou událostí. Pokud chcete zajistit křesťanský pohřeb, obraťte se na pohřební službu a požádejte ji, aby nás kontaktovala během vašeho setkání s jejím zaměstnancem, abychom se mohli domluvit na termínu rozloučení. Při následném osobním setkání pak dohodneme podrobnosti. Rozloučení je možné uskutečnit ve všech farnostech, které spravujeme a také v obřadních síních při hřbitovech v Teplicích a Bystřanech. Můžete nás oslovit také s prosbou o zádušní mši za někoho z vašich zemřelých blízkých.