Kurzy Manželských setkání jsou programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství. Jejich náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná práce ve skupinkách. Přednášejícími jsou manželé, kteří dané téma zpracovávají nejen z pohledu teorie, ale zároveň sdílí své zkušenosti s prožíváním ve svých manželstvích.

Manželská setkání vznikla ve Finsku, jsou ekumenickou aktivitou a účastnit se jich mohou i nevěřící. Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o něž se během dne starají pečovatelé, kteří pro ně mají připravený bohatý program. V České republice probíhá každým rokem několik kurzů, přičemž o tom, kterého se zúčastnilo nejvíce párů z naší farnosti, se mohou zájemci dozvědět více informací na stránkách www.manzelskasetkani.cz.