Meditativní modlitby, které oslovují svou atmosférou, zpěvem, hudbou a tichem, se do celého světa i k nám do Teplic přenesly díky své kráse z ekumenické komunity ve francouzské vesničce Taizé. Přidat svou chválu, dík nebo prosbu Bohu může každý. Můžete se zapojit i jako hudebník nebo zpěvák.  Modlitby ve stylu Taizé se konají v kostelích a modlitebnách v Teplicích a okolí obvykle jednou měsíčně v některý pátek.

Termíny a kontakty – zde