Návštěva nemocných

Ve vážné nemoci a ve stáří nemusíte být na své případné úzkosti a obavy sami. Můžete  využít návštěvu kněze ve vaší domácnosti, v nemocnici, nebo zařízení pro seniory. Podle vašeho přání a potřeb nabízíme rozhovory o osobních nebo duchovních věcech, posilu ve formě svátosti nemocných i svátost smíření. Domluvte setkání pro sebe nebo své blízké buď osobně nebo telefonicky. V nemocnicích je možné dojednat návštěvu prostřednictvím nemocničního personálu.