Ekumenická skupina aktivních seniorek a seniorů se pravidelně schází na děkanství ke společnému popovídání. Dřívější název „pletařky“ už neplatí. Dříve ale skutečně dámy nezištně vytvářely například přikrývky, teplé ponožky nebo obvazy. Jsou zváni i další senioři a ani nemusejí pravidelně docházet do některé z našich farností.

Termíny: každou první středu v měsíci v 9 hodin na děkanství.