Ve farnosti je několik manželských párů, které mají církevní pověření vést přípravy  na manželství. Nabídka krásných setkávání je pro páry, které chtějí při přípravě na manželství nahlédnout do skutečného manželského a rodinného života a získat užitečné informace založené na praktických zkušenostech z fungující rodiny.

V rámci přípravy na svatbu v kostele je však třeba počítat také s několika setkáními s knězem, kde se probírá nejen administrativní a technická stránka obřadu, ale také duchovní rozměr tohoto významného životního kroku. Více informací viz Svatba.