ANIMO- PROGRAMY PRO ŠKOLY

Spolupráce. Důvěra. Respekt. Diskuze. Nabízíme školám programy zaměřené na stmelování třídních kolektivů, prevenci šikany a krizových situací nebo workshopy seznamující žáky s kyberšikanou či adaptační kurzy pro žáky 6. tříd a rozlučky pro žáky 5. a 9. tříd. Naši lektoři učí děti navzájem si naslouchat a obhajovat své názory. Umí podpořit dobré vztahy ve třídě nebo řešit rizikové chování ve skupině. 

Vyberte si program, který vaší škole nejvíce pomůže a napište nám.

PROGRAMY

Dvě setkání po 3,5 hod. Součástí je zpráva pro pedagoga. 

  • „ŠTěPánek“ – 0.–3. ročník ZŠ – Program zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině. 
  • „ŠTěPán“ – 4.–8. ročník ZŠ – Program zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině.
  • Ucelený program 1.–5. ročník ZŠ – Systematická práce a provázení dané třídy během celého prvního stupně. Zaměřuje se na vztahy mezi žáky.
  • Ucelený program 6.–9. ročník ZŠ – Systematická práce a provázení dané třídy během celého druhého stupně. Zaměřuje se na vztahy mezi žáky.
  • Program na klíč – selektivní primární prevence – Program určen pro třídní kolektivy, které jsou ohroženy rizikovým chováním, nebo se v nich rizikové chování v menší míře již vyskytuje.

WORKSHOPY

Jedno setkání 3,5 hod. 

  • Bezpečně internetem – Preventivní interaktivní zážitkový program zaměřený na bezpečný pohyb a chování na internetu a sociálních sítích, seznamuje s druhy kyberšikany. Program je určen pro všechny ročníky ZŠ.
  • Adaptační program pro 6. ročník – Zážitkový workshop pro šesťáky s cílem pozitivního nastartování třídního kolektivu na cestě druhým stupněm. Na workshop lze dále navázat programem ŠTěPán.
  • Rozlučka pro 5. a 9. ročník – Workshop umožní žákům zreflektovat školní docházku, dát si pozitivní zpětnou vazbu.

TEAMBUILDING

Jedno setkání 8 hod. 

  • Teambuilding pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách.  Aktivity zaměřené na podporu komunikace a spolupráce v týmu, zlepšení důvěry a nové zážitky s kolegy. Můžeme se setkat u vás nebo u nás, dle aktuálních možností.

KONTAKT PRO OBJEDNÁVKY

+420 603 460 147

TĚŠÍ NÁS…

vedoucí lektorka programů Animo

Mgr. Bc. Lucie Plchotová

Vystudovala německý jazyk a literaturu, etnologii a speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii a psychopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na základní škole pro děti s poruchami chování, ve středisku výchovné péče a výchovném ústavu Boletice. Je vedoucí lektorkou v programech Animo, a ve středisku pracuje jako speciální pedagog, a poskytuje konzultace pro děti, rodiče i pedagogy.
lektorka programů Animo

Eliška Fialová

lektorka programů Animo

Adéla Štulíková

Vystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu Dr. Václava Šmejkala - obor sociální činnost. V současné době studuje speciální pedagogiku na Vyšší odborné škole pedagogické a teologické JABOK. Dříve pracovala jako vychovatelka v DD Střekov a aktivně se zapojovala do realizace škol v přírodě. Kromě toho, že je lektorkou programů Animo, je také zástupce manažera v naší pobočce v Proseticích a pedagožkou volného času. V rámci workshopů se specializuje na téma bezpečnosti na internetu a lektoruje především programy ŠTĚPÁN.
lektor programů Animo

Bc. Vladimír Stuchlý

lektor programů Animo

Jaroslav Krofta