ANIMO

Spolupráce. Důvěra. Respekt. Diskuze. Učíme děti navzájem si naslouchat a obhajovat své názory. Naši zkušení lektoři umí podpořit dobré vztahy ve třídě nebo řešit rizikové chování ve skupině. 

Vyberte si program, který vaší škole nejvíce pomůže a zavolejte nám na

603 460 147 nebo napište na animo@salesianiteplice.cz .

PROGRAMY

Dvě setkání po 3,5 hod. Součástí je zpráva pro pedagoga. 

Cena 6500 CZK

  • Přípravná třída – Program zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině.
  • ŠTěPánek pro 1.–3. ročník ZŠ – Program zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině.
  • ŠTěPán pro 4.–8. ročník ZŠ – Program zaměřený na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině.
  • Ucelený program 1.–5. ročník ZŠ – Systematická práce a provázení dané třídy během celého prvního stupně. Zaměřuje se na vztahy mezi žáky.
  • Ucelený program 6.–9. ročník ZŠ – Systematická práce a provázení dané třídy během celého druhého stupně. Zaměřuje se na vztahy mezi žáky.
  • Program na klíč – selektivní primární prevence – Program určen pro třídní kolektivy, které jsou ohroženy rizikovým chováním, nebo se v nich rizikové chování v menší míře již vyskytuje.

WORKSHOPY

Jedno setkání 3,5 hod.

Cena 4 000 CZK

  • Bezpečně internetem – Preventivní interaktivní zážitkový program zaměřený na bezpečný pohyb a chování na internetu a sociálních sítích, seznamuje s druhy kyberšikany. Program je určen pro všechny ročníky ZŠ.
  • Adaptační program pro 6. ročník – Zážitkový workshop pro šesťáky s cílem pozitivního nastartování třídního kolektivu na cestě druhým stupněm. Na workshop lze dále navázat programem ŠTěPán.
  • Rozlučka pro 9. ročník – Workshop umožní žákům zreflektovat školní docházku, dát si pozitivní zpětnou vazbu.

TEAMBUILDING

Jedno setkání 8 hod. 

  • Teambuilding pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách.  Aktivity zaměřené na podporu komunikace a spolupráce v týmu, zlepšení důvěry a nové zážitky s kolegy. Můžeme se setkat u vás nebo u nás, dle aktuálních možností.

KONTAKT

Mgr. Bc. Lucie Plchotová

speciální pedagog-etoped, vedoucí Animo 

lucie.plchotova@salesianiteplice.cz

+420 607 706 023