Adresa:

Zámecké náměstí 71/9
415 01 Teplice v Čechách

IČO:

63787768

Bankovní spojení:

Fio Banka 2500695960/2010

Informace v katalogu Litoměřické diecéze

Další odkazy:

Farnost
Kostel
Bohoslužby: Pravidelné bohoslužby se nekonají.
Bohoslužby v jiných kostelích farnosti
Duchovní správa – kontakty

Popis kostela sv. Petra a Pavla v Křemýži

Jde o barokní objekt z roku 1706 – jednolodní sakrální stavbu s obdélným pětiboce ukončeným presbyteriem, se sakristií a oratoří po stranách. Západní průčelí kostela je členěno mělkým rizalitem, převýšeným věží, stěny pak lizénovými rámci. Vnitřek lodi kostela i presbyteria jsou členěny pilastry rámujícími mělké kaple, sklenuty jsou valeně s lunetami. Kruchta v prostoru věže je sklenuta rovněž valeně, stejně jako oratoř, která má také valenou klenbu.

Interiér kostela sv. Petra a Pavla

Hlavní oltář je barokní, nověji byly doplněny další tři oltáře a kazatelna v barokním slohu z doby kolem roku 1730. Kostelní lavice, varhany (vč. skříně) jsou rovněž barokního slohu. Obrazy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Madony s Ježíškem z první poloviny 18. století, obraz sv. Barbory z doby kolem roku 1700.

Na vnější stěně kostela je osazena řada náhrobníků v různém stupni stavu zachování (některé z nich jsou značně časem poškozené a zvětralé), pocházejí vesměs ze 16. století, některé nesou datování 1532, 1548, 1572 a 1586.

Zvonice u kostela pochází z doby kolem roku 1706 a byla postavena současně s kostelem.

Zámecká kaple stojící v lese je postavena jako jednolodní stavba v neogotickém slohu z 19. století. Tvoří součást zámeckého areálu v Křemýži.