Adresa:

Zámecké náměstí 71/9
415 01 Teplice v Čechách

IČO:

63787784

Bankovní spojení:

Fio Banka 2500695952/2010

Informace v katalogu Litoměřické diecéze

Další odkazy:

Farnost
Kostel
Bohoslužby: Pravidelné bohoslužby se nekonají.
Bohoslužby v jiných kostelích
Duchovní správa – kontakty

Historie kostela sv. Apolináře v Modlanech

První zpráva o existenci obce pochází z roku 1328. Obec měla původní charakter zemědělský. Zemědělské usedlosti byly volně rozptýleny podél potoka a hlavních silnic. Náves byla v nejnižší části obce, obdélníkového půdorysu a také podél tohoto prostoru byly vybudovány usedlosti. Při severovýchodní části návsi nad potokem obci dominoval a dodnes dominuje kostel sv. Apolináře ze 14. století (rok 1384). Později byl vypálen husity, druhý již stál před rokem 1600, třetí byl vystavěn v letech V letech 1687 až 1691 pán Jiří Marek vystavěl nový kostel sv. Apolináře, který byl předán jezuitům. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadají Modlany státu. V roce 1779 pak Marie Terezie předává statek do majetku kostela v Bohosudově. Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví a panský dvůr v Modlanech byl rozparcelován, vzniklo 15 nových pachtovních hospodářství. Kostel byl nově opraven, zvýšen a rozšířen v roce 1850. 

Popis kostela

Kostel sv. Apolináře pochází z druhé poloviny 19. století, je jednolodní, obdélný s pravoúhlým presbytářem a hranolovou  věží směrem severovýchodním. S kostelem sousedí fara, která sehrála v dějinách obce a okolí významnou kulturní a náboženskou úlohu. Ve 14. století se Modlany staly farní vsí.

Interiér kostela

V lodi rovný sloup, oltář pseudobarokní, zaniklé postranní oltáře, zachováno několik polychromovaných dřevěných soch, vzácná pozdně gotická madona – kolem roku 1500.