Adresa:

Zámecké náměstí 71/9
415 01 Teplice v Čechách

IČO:

64686949

Bankovní spojení:

Fio Banka 2100905156/2010

Informace v katalogu Litoměřické diecéze

Další odkazy:

Farnost
Kostel
Zmínku najdete na stránkách Zničené kostely.

Kuriózní je projekt na obnovu zasypaného kostela.

Bohoslužby: Pravidelné bohoslužby se nekonají.
Bohoslužby v jiných kostelích farnosti
Duchovní správa – kontakty

Historie kostela všech svatých v Radovesicích

Pseudorománský, jednolodní, obdélný kostel s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem. Fasády byly členěny lizénami, na které v horní části navazoval obloučkový vlys. Okna byla obdélná, půlkruhově zaklenutá. V západní části byla odsazená předsíň, nad níž vystupovala štíhlá hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou. V jejím západním průčelí byl půlkruhový portál a kruhové rozetové okno. Nad presbytářem byl drobný sanktusník. V ose presbytáře byla přistavěna drobná hranolová sakristie. Hlavní oltář s obrazem Všech svatých byl signován 1877 jako dílo J. Šebora a A. a Fr. Bermannových z Bíliny. – Kostel byl postaven v roce 1867 na J okraji vsi jako náhrada za barokní kostel, který stál na návsi (na souřadnicích 50.543041, 13.833976). Už v roce 1964 se počítalo s likvidací vsi Radovesice a byl vydán zákaz pohřbívání na hřbitově u kostela. Ves byla vystěhována již v roce 1970, kostel ale zůstal stát. Nebyl zbořen, ale v roce 1983 zasypán skrývkou. Před zasypáním byla odstraněna střecha lodi. Dne 3.3.1983 v 11,00 hodin začalo zasypávání kostela; z výšky z pásového dopravníku byla padající skrývkou zničena střecha věže a věž byla následně vyplněna skrývkou, poté byla pomocí pásového dopravníku vysypána skrývkou i loď kostela. V následujících dnech bylo zasypáno i okolí kostela. Kostel nyní stojí cca 90 m pod povrchem výsypky. – V roce 2017 vznikl studentský projekt na zpřístupnění kostela pomocí vertikální štoly. – Pozemek, na němž kostel stál, má pronajatý firma Severočeské doly, a.s. z Chomutova. – Ves Radovesice byla zcela zbořena a zasypána výsypkou.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech