Dříve se této svátosti říkalo “poslední pomazání”, ale označení “svátost pomazání nemocných” je jistě přiléhavější, protože je posilou a setkáním s Bohem, který vstupuje do života člověka i v jeho nemoci, slabosti a stáří a uzdravuje nejen duši, ale často pomáhá i tělu.

Tuto svátost můžete přijmout, pokud jste dosáhli seniorského věku, nebo vás čeká operace či jste ve vážném zdravotním stavu.

Hromadně se uděluje tato svátost 11. února nebo v nejbližším vhodném termínu.

Individuálně je možné o přijetí této svátosti požádat kdykoliv a může vám být udělena jak v nemocnici, tak v domácím prostředí. Kontaktujte Pavla Hertla (✉️ , ☎️).