Biřmování

Biřmování je svátostí utvrzení ve víře, zralého a uvědomělého křesťanství. Otevíráme se při ní darům Ducha svatého, díky nimž můžeme lépe:

  • prožívat své vlastní křestní zasvěcení Bohu
  • prohlubovat svůj vztah s Bohem
  • sloužit křesťanskému společenství 
  • stát na straně Dobra, Pravdy a Krásy, a samozřejmě Lásky
  • přijímat a rozvíjet Boží obdarování na své životní cestě

Příprava probíhá ve společenství podle možností jednou týdně po dobu jednoho roku až dvou let. Chcete-li přijmout svátost biřmování, zavolejte nebo nechte zprávu ZDE (→ Kontakty) a domluvíme se na setkání.

 

Svátost smíření

Ve svátosti smíření dostáváme nenahraditelný a uzdravující dar vyznání našich vin, odpuštění a smíření s Bohem a příležitost k novému začátku. Kněží jsou zpravidla ve zpovědnici či zpovědní místnosti (v kostele v Trnovanech) půl hodiny před každou mešní bohoslužbou. Rozpis bohoslužeb najdete ZDE (→ Rozpis bohoslužeb). Je možné se také domluvit na individuálním setkání v jiný čas a jinde, než v kostele. Kontakty ZDE (→ Kontakty).

Svátost pomazání nemocných

Dříve se této svátosti říkalo “poslední pomazání”, ale označení “svátost pomazání nemocných” je jistě přiléhavější, protože je posilou a setkáním s Bohem, který vstupuje do života člověka i v jeho nemoci, slabosti a stáří a uzdravuje nejen duši, ale často pomáhá i tělu.

Tuto svátost můžete přijmout, pokud jste dosáhli seniorského věku, nebo vás čeká operace či jste ve vážném zdravotním stavu.

Hromadně se uděluje tato svátost 11. února nebo v nejbližším vhodném termínu.

Individuálně je možné o přijetí této svátosti požádat kdykoliv a může vám být udělena jak v nemocnici, tak v domácím prostředí. Kontakty ZDE (→ Kontakt – Pavel Hertl).

Eucharistie

Přijímání Těla a Krve Páně při mši svaté je jedním z pilířů života křesťana.

Rozpis pravidelných mešních bohoslužeb najdete ZDE (→ Rozpis bohoslužeb).

Pokud jste nemocní a nemůžete se účastnit bohoslužeb nebo máte někoho nemocného mezi svými blízkými příbuznými a známými, domluvte si přijetí svátosti eucharistie v domácím prostředí. Kontakt najdete ZDE (→ Kontakty – Pavel Hertl).

Pokud jste pokřtěni, dlouho jste nežili svátostným životem, ale toužíte po tom, můžete si s námi domluvit přípravu na přijetí svátostí. Kontakty ZDE (→ Kontakt)

Svěcení kněží

Samozřejmě neděláme, necháváme to na panu biskupovi. Kontakt najdete ZDE