ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Během našich kroužků usilujeme o všestranný rozvoj dětí. Rozvíjíme u nich schopnost spolupráce a  snažíme se jim předávat pozitivní přístup k životu. Nezaměřujeme se primárně na výkon. Chceme s dětmi navázat hezký vztah a pomoci jim zorientovat se sami v sobě i ve skupině. I když  se snažíme o to, aby děti na kroužky chodily pravidelně, není to podmínkou. Podívejte se na aktuální nabídku kroužků.

VOLNOČASOVÁ HERNA 

Nabízíme dětem a mladým lidem prostor, kam mohou chodit každé odpoledne bez organizovaného programu. Potkávají tam své vrstevníky, navazují nová přátelství a užívají si volný čas v bezpečném prostředí, kde se cítí dobře. Jsou tam s nimi starší kamarádi: pedagogové a dobrovolníci, kteří si s nimi povídají, vymýšlejí hry a pomáhají jim řešit jejich trable.

AKCE, TÁBORY a další

Výhodou je nízká cena, a tedy i dostupnost našich akcí. Zážitky z akcí a táborů pomáhají dětem lépe poznat sami sebe i své kamarády. Učí se během nich věci, na které během týdne není prostor. Naše tábory jsou menší, díky tomu můžeme věnovat pozornost každému dítěti.

  • jednodenní výlety
  • přespávačky, víkendovky
  • jarní prázdniny na běžkách
  • pracovní víkendovky
  • příměstské tábory (tzv. léta v sídlišti)
  • letní tábory

PROSETICE

Rovná 277, Teplice – Prosetice

+420 605 246 888

FB: salesiani.prosetice

TRNOVANY

Maršovská 3 , Teplice – Trnovany

+420 739 959 566

FB: salesiani.trnovany