Centrum pro rodinu, z. s., které dlouhou dobu pořádalo Manželská setkání, organizuje i množství dalších, zážitkových akcí pro prohlubování a zlepšování vztahů v rodině. Pro více informací neváhejte navštívit stránky spolku www.centrumprorodinu.cz.