Kroužky jsou otevřené nejen dětem z naší farnosti a  farností okolních, ale i dětem rodičů, kterým jsou sympatické křesťanské hodnoty.

Nejde nám jen o suché předávání znalostí o biblických příbězích, ale přibližujeme dětem témata pomocí různých činností přiměřených jejich věku (výtvarné, hudební, dramatické; diskuze a rozhovory apod.). Dbáme také na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.

Věnujeme se všem věkovým skupinám, od předškolních dětí až po mladé na prahu dospělosti. 

Přehled kroužků a kontakty.