SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PODANÁ RUKA 

 

POSLÁNÍ

Naším posláním je provést rodiny obtížnou situací tak, aby se v ní orientovaly a uměly ji řešit vlastními silami.

CÍL

Cílem je rodič, který umí pojmenovat své potřeby, chce je řešit a dbá na zdraví, výchovu a vzdělání svých dětí.

ZÁSADY

  • zásada transparentnosti = čitelný – autentický pracovník a sjednocenost dokumentů
  • zásada individuality = slučuje se s respektem a tolerancí
  • zásada komplexnosti = nahlížíme na rodinu celistvě
  • zásada prevence = působíme preventivně na klienta tak, aby v budoucnu se již jeho potíže neopakovaly = uměl si s nimi sám poradit

OBLASTI POMOCI A PODPORY

  • pomoc a podpora při řešení konfliktů v rodině
  • pomoc a podpora při řešení výchovných problémů dětí
  • pomoc a podpora při jednání s úřady a institucemi – škola, OSPOD, Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna (doprovody)
  • pomoc a podpora při problémech s bydlením, zadlužením, uplatněním na trhu práce
  • doučování a podpora zájmové činnosti dětí

Spolupracujeme i s dalšími odborníky – právník, speciální pedagog (etoped).

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytována rodině nebo osobě pečující o dítě i rodině nebo osobě, která aktivně usiluje o návrat dítěte do rodiny. Služba je určena pro rodiny ve věkové kategorii 1-64 let v Teplicích a jejich správním obvodu.

OTEVÍRACÍ DOBA

AMBULANTNÍ FORMA (v kanceláři- Plynárenská 281, Teplice)

Pondělí: ZAVŘENO

Úterý 9:00-11:30

Středa 9:00-11:30

Čtvrtek 13:00-16:00

Pátek 9:00-11:30

TERÉNNÍ FORMA (mimo kancelář – v domácnosti, úřady, školy apod.)

Pondělí 13:00-16:00

Úterý 13:00-16:00

Středa 13:00-16:00

Čtvrtek 13:00-16:00

Pátek 13:00-15:30

Individuální termín lze sjednat osobně, telefonicky, emailem, přes sociální sítě či prostřednictvím našich kolegů ve všech našich střediscích. V odůvodněných případech je možné domluvit individuální termín i mimo otevírací dobu.

Program Podaná ruka je od 1. 1. 2009 registrován v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována zdarma. Veřejný závazek_SAS_Podana_ruka

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Linda Vršatová, vedoucí služby, sociální pracovník
E-mail: linda.vrsatova@salesianiteplice.cz 
Telefon: 731 709 902

Bc. Lucie Procházková, sociální pracovník
E-mail: lucie.prochazkova@salesianiteplice.cz 
Telefon: 732 489 774

Adresa: Plynárenská 281, Teplice (vedle zdravotního střediska)

E-mail: podanaruka@salesianiteplice.cz

FB: salesiani.podanaruka