Požehnání domu, bytu nebo osoby může být příležitostí k obnovení osobní víry a zjištění, že Bůh je v životě každého člověka, i když si to neuvědomuje.